EXTRA -20% на РИЗИ + ПАНТАЛОНИ! ✨  Разгледайте

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА за поръчки над 99 лв.
Няма добавени продукти в кошницата!
Personal menu
ТЪРСИ ПРОДУКТ

Общи условия и правила

1. ДЕФИНИЦИИ

ДРУЖЕСТВОТО означава Фиделити Трейд ЕООД, регистрирано в съответствие със законите на Република България, ЕИК 203120537, със седалище гр. Варна, ул. Цар Петър 9;

САЙТ, ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН означава уебсайта находящ се на интернет адрес www.unico.bg

ПОЛЗВАТЕЛ или КЛИЕНТ означава лице, ползващo функционалностите на сайта www.unico.bg

ЗЗП означава Закон за защита на потребителите.

ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни.

ЛИЧНИ ДАННИ означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги.

ОБЩИ УСЛОВИЯ означава настоящите общи условия.

Настоящите общи условия са предназначени да уреждат взаимоотношенията между Дружеството, собственик на сайта www.unico.bg и ползвателите на този сайт.

Посещението, разглеждането или използването на този сайт означава, че ползвателя приема и се задължава да спазва настоящите общи условия. Моля, ако като ползвател НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този сайт.

Дружеството си запазва правото да извършва промени в общите условия без предварително известие. Задължение на ползвателя е да се запознае с общите условия преди да използва сайта.

 

 2. РЕГИСТРАЦИЯ В САЙТА

Сайтът дава възможност на ползвателите да разглеждат стоките предлагани в него, напълно свободно, без да е необходима регистрация.

Регистрация на профил е необходима при използване на определени функционалности от сайта -поръчка на стоки, създаване на списък с любими продукти и др. Регистрацията е абсолютно доброволна и безплатна.

Профил се регистрира след попълване на регистрационна форма, в която се посочват валидни данни, необходими за доставянето на поръчана стока и/или издаването на фактура. Изисква се полетата отбелязани със звездичка да бъдат задължително попълнени. В случай на промяна в данните, ползвателят се задължава своевременно да ги актуализира.

С попълване на данните и натискане на бутона "Регистрирай се", ползвателят декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. При успешно приключване на регистрацията, ползвателят получава имейл за потвърждение. С потвърждаването на профила се счита, че между ползвателя и Дружеството възникват договорни отношения.

 

3. ПОРЪЧКА В САЙТА

Ползвателите могат за правят електронни поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично.

Поръчки могат да правят само регистрирани ползватели, приели общите условия. За целта е необходимо клиентът да попълни формуляра за поръчка.

Поръчките и запитванията от страна на клиенти се обработват от операторите на unico.bg в рамките на работното време (Виж: За контакти). 

Дружеството има право да не изпълни част или цялата поръчка по свое усмотрение, поради изчерпване на складовата наличност на продуктите или промяна на цената. Дружеството се задължава да уведоми за това клиента чрез имейл или по телефона. Unico.bg си запазва правото да не изпраща поръчки на клиенти с връщания на продукти повече от 50% от общия им брой поръчани продукти.

 

3.1. СТОКИ

Дружеството продава стоки втора употреба, както и нови, аутлет дрехи. Стоките втора употреба са единични бройки. В профила на всяка стока са описани нейните характеристики, цена, информация за доставка и рекламации. Марката на стоките е оповестена в сайта, като Дружеството НЕ гарантира оригиналността на продуктите.

Клиентите могат да закупят всички стоки предлагани в сайта чрез електронна поръчка. В случай на допусната техническа грешка в сайта (относно цена, наличност на продукт и др.) Дружеството си запазва правото да откаже дадена поръчка, като за това не дължи обезщетение от какъвто и да е характер.

Електронната поръчка на стока през сайта има силата на сключен договор от разстояние за покупко-продажба. Договорът се счита за сключен след кликане на бутона „Завърши поръчката “ и получаване на имейл за потвърждение на поръчката. По силата на този договор Дружеството се задължава да достави и да прехвърли собствеността на клиента на определените от него стоки. Клиентът и Дружеството се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

 

3.2. ЦЕНИ

Всички обявени цени в сайта са в български лева с включен ДДС.

Цената на всички стоки е обявена в профила на съответния продукт. Артикули на промоция имат нова и стара цена, като старата е представена чрез задраскване. От момента на поръчване до момента на плащане цените не подлежат на промяна.

В цената на стоките не е включена цена за доставка, която е посочена отделно.

Клиентът заплаща на Дружеството крайната цена на стоките обявена в интернет магазина и цената на доставка. Общата дължима сума ще бъде обявена преди натискането на бутон „Завърши поръчката“.

Дружеството си запазва правото да променя обявените в сайта цени, без предварително да уведомява ползвателите за това. 

 

3.3. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Всички плащания за поръчани през сайта стоки се извършват в български лева.

Заплащането на закупена стока става при доставка (наложен платеж). Заплаща се цената на поръчаните артикули, плюс цената за доставка, на куриера при получаване на стоката. Клиентът подписва приемо-предавателен талон (удостоверяващ предаването на стоката), който служи за разписка. С подписването, клиентът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ДРУЖЕСТВОТО сумата, представляваща цената на доставената стока.

 

3.4. НАЧИН, СРОК И ЦЕНА НА ДОСТАВКА

Доставки на стоки закупени от сайта се извършват само на територията на Република България.

Доставките се извършват с куриерска фирма Спиди.

Поръчки направени до 15 часа се обработват през същия работен ден. Поръчки направени след 15 часа се обработват през следващия работен ден. Поръчки направени в почивни или празнични дни се обработват на следващия работен ден.

Сроковете за доставка са до 1-3 работни дни от приемане на поръчката. В събота офисите на куриера работят от 9:00 до 13:00 часа, а доставки до адрес се извършват до 13.00 часа. (Виж: График на обслужване на населените места)

Дружеството не носи отговорност за закъснение и неспазване на срока в случай, че закъснението се дължи на куриерската фирма.

Цената за обикновена доставка е 4.90 лв за поръчки на стойност до 99 лв. За поръчки над 99 лв, доставката е безплатна.

Цената за експресна доставка е 6,90 лв за поръчки на стойност до 99 лв. За поръчки над 99 лв, експресната доставка е 5,50 лв.

 

3.5. ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА. РЕКЛАМАЦИИ

Доставката на стока от Дружеството не включва "Опция преглед".

Доставката се извършва на ръка срещу подпис. При предаване на стоката клиентът подписва придружаващите я документи. При невъзможност или затруднение за връчване лично на клиента, пратката може да бъде връчена на упълномощено лице, посочено от клиента. За упълномощено лице се счита всеки, който не е титуляр на поръчката, но приема стоката и е на посочения от клиента адрес. 

Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от клиента или упълномощеното от него лице. Евентуални повреди и/или други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Дружеството.

При възникване на проблеми с доставката по вина на Дружеството, всички допълнителни разходи по изпращане или приемане на стоките са за сметка на Дружеството. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на клиента.

При посочени неверни данни при заявяване на поръчката (грешен или непълен адрес за доставка, липса на телефон за контакт с клиента и др.) Дружеството не е обвързано от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

При отказ за получаване на стоката, когато отказът се счита за неоснователен, клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Дружеството се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да върне доставената му стока и да поиска връщане на парите. При това положение разходите за доставка са за сметка на Дружеството.  

 

3.6. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП клиентът има право да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина за връщането. Бельо и Бански не подлежат на връщане или замяна. 

СТАДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ съгласно приложение № 6 от ЗЗП.

Стоката трябва да бъде върната в добър търговски вид, без да е третирана по какъвто и да било начин и да е с всички налични етикети. Задължително е стоката да бъде придружена от попълнен и подписан Формуляр за връщане / замяна на продукти. В случай на издадена фактура, е необходимо тя също да бъде приложена.  

Дружеството няма задължение да удовлетворява рекламации, които не изпълняват някое от горепосочените изисквания. Дружеството няма задължение да заменя върната стока, тъй като продуктите които предлага са единични бройки.

Клиентът се задължава да изпрати продукта/ите на ДРУЖЕСТВОТО по куриер, като разходите по транспорта остават за негова сметка. В случай, че клиентът върне стоката без да заплати тези разходи, то те ще бъдат удържани от сумата, която клиентът е платил по договора и която Дружеството трябва да му възстанови.

Дружестовото се задължава да възстанови в пълен размер заплатената от потребителя сума за закупените стоки възможно най-скоро и не по-късно от 10 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения от разстояние договор. Сумата за доставка, платена при получаване на стоките, е за сметка на клиента и не се възстановява. Връщането на парите става единствено по банков път на посочена от клиента банкова сметка (IBAN).

 

4. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Дружеството Фиделити Трейд ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни с идентификационен номер 414268.

Дружеството гарантира на своите ползватели/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

Личните данни на клиента ще бъдат използвани единствено и само за целите, предвидени в договора (приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин). Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Дружеството се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Дружеството е длъжно да предостави информацията по силата на закона.

Потребителската регистрация, заедно с прилежащите към нея данни, може да бъде закрита по всяко време по молба на клиента.

Клиентът, абониран за информационния бюлетин, може да прекрати абонамента си по всяко време чрез страницата на своя профил в сайта, или като използва включения в информационния бюлетин линк за отписване.

 

5. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Цялото съдържание на сайта (снимки, текстове, търговска марка, лого или друга информация) са собственост на Дружеството. Копирането или свалянето на информация от сайта без писменото разрешение на Дружеството се наказва по предвидени от закона начини.

 

6. КУКИТА (COOKIES)

Дружеството има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies), след тяхното одобрение. Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на потребителя и позволяват възстановяване на информация за потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

7. СПОРОВЕ И ЖАЛБИ

В случай на настъпване на непредвидени обстоятелства извън контрола на Дружеството (случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет), Дружеството не носи отговорност за неизпълнение или забавяне на задълженията си по договорите за покупко-продажба.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Дружеството, съобразно българското законодателство.