ДОПЪЛНИТЕЛНО ДО -30% на избрани продукти Разгледайте
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА над 119 лв.
Няма добавени продукти в кошницата!
Personal menu
ТЪРСИ ПРОДУКТ

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА UNICO.BG ОНЛАЙН МАГАЗИН

 

I. ДЕФИНИЦИИ

ДРУЖЕСТВОТО означава Фиделити Трейд ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Цар Петър 9, ет. 3, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203120537. Данни за контакт: тел: 0877 204 667, имейл: office@unico.bg

САЙТ, УЕБСАЙТ, ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН - означава уебсайта находящ се на интернет адрес www.unico.bg

ПОТРЕБИТЕЛ - означава всяко лице, посетило или осъществило достъп до сайта.

КЛИЕНТ - означава всеки потребител на интернет магазин unico.bg, който предприеме действия за сключване на Договор от разстояние за предлагани на интернет магазина продукти. Клиент може да бъде всяко лице, навършило 16 години, което има право да сключва обвързващи договори от свое име.

СТОКА, АРТИКУЛ, ПРОДУКТ – означава предлаганите за продан продукти на сайта. Дружеството предлага аутлет стоки и стоки втора употреба.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ – раздел от сайта, достъпа до който е с имейл и лична парола. Полволява заявка на поръчки, създаване на списък с любими продукти, проследяване на поръчки от страна на Потребителя/Купувача.

ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ – означава сключения от разстояние договор между Дружеството и Купувача за покупко-продажба на Стоки от сайта, неразделна част от който са настоящите Общи Условия. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор.

ЗЗП означава Закон за защита на потребителите.

ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни.

GDPR - Общ регламент относно защитата на данните (ЕС 2016/679) на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз. Регулира обработването, съхранението и използването на лични данни на физически лица от трета страна - лица, дружества или организации.

ЛИЧНИ ДАННИ означава лични данни по смисъла на GDPR.

НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги.

 

II. ВЪВЕДЕНИЕ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Интернет магазинът, намиращ се на уебсайт адрес: www.unico.bg е собственост на дружеството Фиделити Трейд ЕООД.

Цялото съдържание на сайта като дизайн, текст, лога, снимки, банери, търговски марки, описания и всякакво друго съдържание е обект на авторски права, принадлежащи на Дружеството. Всяка дейност по сваляне, копиране, разпространяване, излъчване, без изричното съгласие на Дружеството е забранена и се наказва по предвидени от закона начини. 

Настоящите общи условия са предназначени да уреждат взаимоотношенията между Дружеството и потребителите и клиентите на сайта при регистрация и използване на акаунт в интернет магазина, поръчване на стоки от интернет магазина и сключване на Договори от разстояние.

Общите Условия на сайта са достъпни за всеки по всяко време на адрес: https://www.unico.bg/obshti-usloviya. Задължение на потребителят е да се запознае с Общите Условия преди да използва сайта.

Посещението, разглеждането или използването на този сайт означава, че потребителят/клиетът приема и се задължава да спазва настоящите Общи Условия. В случай, че като потребител НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, нямате право да използвайте този сайт.

Дружеството си запазва правото да извършва промени в интернет магазина и в Общите Условия по всяко време и по своя преценка. Промените влизат в сила с тяхното публикуване.

 

III. РЕГИСТРАЦИЯ В САЙТА

Сайтът дава възможност на потребителите да разглеждат стоките предлагани в него, напълно свободно, без да е необходима регистрация.

Регистрация на Потребителски Профил е необходима при използване на определени функционалности от сайта - поръчка на стоки, създаване на списък с любими продукти, проследяване статуса на поръчки и др. Регистрацията е абсолютно доброволна и безплатна.

Потребителски Профил се регистрира след попълване на регистрационна форма, в която се посочват следните данни – име, фамилия, имейл, телефон. Изисква се създаването на парола за доспъп до Потребителския Профил в сайта. Полетата отбелязани със звездичка е задължително да бъдат попълнени.

С попълване на данните и натискане на бутона "Регистрация", потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. При успешно приключване на регистрацията, потребителят получава имейл за потвърждение.

В случай на промяна в данните, потребителят се задължава своевременно да ги актуализира. Всеки потребител може сам да извърши промяна в данните, чрез секцията „Настойки“ в Моя Профил.

Всеки Потребител може да има само един Потребителски Профил. Потребителят се задължава да не използва чужд Потребителски Профил и да не разкрива данните за достъп до него на други лица. Дружеството не носи отговорност за използване, споделяне, разкриване или загуба на данни за достъп до Потребителският Профил. В случай на съмнение за неправомерно използване на Потребителския Профил, Потребителят се задължава незабавно да уведоми Дружеството.

В случай, че Потребителят не желае да регистрира Потребителски Профил в сайта, може да направи поръчка по телефона, чрез оператор на Дружеството, предоставяйки кодовете на продуктите, които желае да закупи. Операторът извършва служебна регистрация в сайта, до която Потребителят няма достъп и не може да се възползва от предимствата, която дава личната регистрация на Потребителски Профил.

 

IV. ПОРЪЧКА В САЙТА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Всички клиенти на сайта следва да са лица навършили 18 години и имащи правоспособност да склюват обвързващи договори.

Потребителите могат за правят поръчки 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. Поръчки, направени в събота, неделя и празнични дни, се обработват в първия работен ден, следващ деня на поръчката.

Поръчки могат да правят само регистрирани потребители, приели Общите Условия на сайта.

Потребителят може да направи своята Поръчка за един или повече продукти, като ги избере и добави в своята „Кошница“. След като всички желани продукти са добавени в „Кошницата„ Потребителят следва да посочи адрес за доставка и да избере начин на плащане и начин на доставка. За всяка поръчка е необходимо заявяване на съгласие с Общите Условия на сайта.

С изпращането на своя Поръчка, Потребителят заявява своето желание да сключи Договор от разстояние при посочените в нея условия и декларира своето съгласие към Договора от разстояние да се прилагат Общите условия на интернет магазина в сила към момента на изпращане на Поръчката.

Договорът от разстояние между Дружеството и Потребителят се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Дружеството. При получаването на поръчка в системата на сайта, Дружеството изпраща автоматичен имейл за потвърждение на поръчката. В случай, че поръчаният продукт не е наличен, или в случай на необходимост от уточняване на допълнителна информация, Дружеството уведомява клиента незабавно по телефон или имейл.

Дружеството има право да ограничи достъпа до Потребителския профил и до реализиране на Поръчка на който и да е Потребител по свое усмотрение, ако сметне, че това би било в ущърб на Дружеството по какъвто и да е начин.  Дружеството не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Потребителят е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

До момента на доставката Дружестовото може едностранно да прекрати Договора от разстояние без Клиентът да има право да претендира за обезщетение за вреди или пропуснати ползи. Дружеството си запазва правото да не изпраща поръчки на клиенти с 1) връщания на продукти повече от 50% от общия им брой поръчани продукти; 2) в случай, че две или повече доставки към Купувача не са завършили с успех, независимо от тяхната последователност, без наличие на основателна причина.

Поръчките и запитванията от страна на клиенти се обработват от операторите на Дружеството в рамките на работното време, а именно от Пон – Петък 08:30 – 17:00 ч.

 

V. СТОКИ

Дружеството продава аутлет стоки и стоки втора употреба. Стоките втора употреба са единични бройки. В продуктовата страница на всяка стока са описани нейните характеристики, като марка, размер, състав, състояние, цена, както и информация за доставка и право на връщане.

Дружеството не носи отговорност в случай, че има разлика в цветовете на доставеният продукт и неговата снимка на сайта www.unico.bg, поради обстоятелството, че цветовете, които се виждат на снимките зависят от техническите параметри на устройството, на което Потребителя визуализира снимките.

Дружеството продава аутлет стоки и стоки втора употреба, поради което НЕ МОЖЕ да гарантира оригиналността на продуктите. Препоръчително е всички продукти да преминат обработка – пране и гладене, преди тяхното използване по предназначение.

Клиентите могат да закупят всички стоки предлагани в сайта, които могат да бъдат добавяне в Количката. Продуктите, маркирани като „Продадени“, са с изчерпана наличност, поради което не подлежат на продажба. В случай на допусната техническа грешка в сайта (относно цена, наличност на продукт и др.) Дружеството си запазва правото да откаже дадена поръчка, като за това не дължи обезщетение от какъвто и да е характер.

Поръчката на стока през сайта има силата на сключен договор от разстояние за покупко-продажба. Договорът се счита за сключен след кликане на бутона „Поръчайте “ и получаване на имейл за потвърждение на поръчката. По силата на този договор Дружеството се задължава да достави и да прехвърли собствеността на клиента на определените от него стоки. Клиентът и Дружеството се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

 

VI. ЦЕНИ

Всички обявени цени в сайта са в български лева с включен ДДС.

Цената на всички стоки е обявена в профила на съответния продукт. Всеки продукт е оценяван индивидуално, по сложна система, включваща различни критерии, поради което са възможни разминавания в цените на един и същ модел, но с различни характеристики, като размер и/или цвят.

Продукти на промоция имат нова и стара цена, като старата е представена чрез задраскване. От момента на поръчване до момента на плащане цените не подлежат на промяна.

В цената на стоките не е включена цена за доставка, която е посочена отделно.

Клиентът заплаща на Дружеството крайната цена на стоките обявена в интернет магазина и цената на доставка. Общата дължима сума ще бъде обявена преди натискането на бутон „Поръчайте“.

Дружеството си запазва правото да променя обявените в сайта цени, без предварително да уведомява потребителите за това. Валидната цена по сключен Договор за разстояние е тази към момента на Поръчката, за която Купувачът е получил потвърждение от Дружеството.

Дружеството издава фактури за закупените продукти само в български лева (BGN). Фактури се издават единствено на името на Купувача, който е направил Поръчката.

 

VII. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Всички плащания за поръчани през сайта стоки се извършват в български лева.

Клиентът може да заплати цената на поръчаната стока, като избере една от опциите в „Кошницата“:

1. Плащане при доставка (с наложен платеж чрез пощенски паричен превод) - клиентът заплаща цената на поръчаните артикули плюс цената за доставка на куриера при получаване на стоката. 

За направеното от Клиента плащане чрез пощенски паричен превод, куриерът издава разписка за пощенски паричен превод. Тази разписка е законово признат счетоводен документ, освобождаващ Дружеството от задължението да издава фискална касова бележка. В случай, че за поръчката има издадена фактура, тази разписка се прикача към нея и служи за касов бон.

2. Плащане с Виртуален портфейл - в случай че има заредени средства за това.

В случай, че клиентът избере опция плащане с Виртуален портфейл, поръчката цялостно или частично се заплаща с него. Повече за Виртуален портфейл може да намерите тук: https://www.unico.bg/virtualen-portfejl

3. Плащане с кредитна или дебитна карта (приемат се плащания с карти Master Card, Visa Electron, Visa Classic) - клиентът ще бъде пренасочен към сайта на БОРИКА, където въвежда данните на своята карта и извършва плащането.

След успешно/неуспешно плащане клиeнтът ще бъде върнат на сайта www.unico.bg.

При успешно плащане се зарежда страницата за успешно плащане.

При неуспешно плащане - клиентът ще бъде върнат в количката на магазина, където ще вижда продуктите, които е поръчал. От там може да избере нов метод за плащане и да опита да плати отново.

След потвърждение от системата на Борика за получената сума, съответната поръчка ще бъде изпратена.

 

VIII. НАЧИН, СРОК И ЦЕНА НА ДОСТАВКА

Доставки на стоки закупени от сайта се извършват само на територията на Република България.

Доставките се извършват с куриерска фирма Спиди.

Поръчки направени до 15 часа се обработват през същия работен ден. Поръчки направени след 15 часа се обработват през следващия работен ден. Поръчки направени в почивни или празнични дни се обработват на следващия работен ден.

Сроковете за доставка са от 1 до 3 работни дни от приемане на поръчката. Общия и максимален срок за доставка на поръчката не трябва да надвишава 7 работни дни, и при никакви обстоятелства не може да бъде повече от 30 дни от сключването на договора за продажба.

В събота се доставят поръчки само до офис на куриера, които работят от 9:00 до 13:00 часа.

Сайтът предлага отложена обработка и доставка на поръчка до максимум 3 дни, с цел обединяване на поръчки и изпращането им в една куриерска пратка. Желанието си за това клиентът трябва да посочи в коментар в поръчката.

Поръчки, направени от един клиентски профил се обединяват автоматично и се изпращат с една куриерска такса. Обединяване на поръчки може да има, само в случай, че предходните поръчки все още не са обработени и са със статус „Нова“.

Цената за обикновена доставка е 5,99 лв за поръчки на стойност до 119 лв. За поръчки над 119 лв, доставката е безплатна.

Цената за експресна доставка е 9,89 лв за поръчки на стойност до 119 лв. За поръчки над 119 лв, експресната доставка е 8,49 лв.

За всяка изпратена стока се прилага формуляр за връщане на стоки.

 

IX. ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА. РЕКЛАМАЦИИ

Доставката на стока от Дружеството не включва "Опция преглед".

Доставката се извършва на ръка срещу подпис. При предаване на стоката клиентът подписва придружаващите я документи. При невъзможност или затруднение за връчване лично на клиента, пратката може да бъде връчена на упълномощено лице, посочено от клиента. За упълномощено лице се счита всеки, който не е титуляр на поръчката, но приема стоката и е на посочения от клиента адрес. 

Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от клиента или упълномощеното от него лице. Евентуални повреди и/или други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Дружеството.

При възникване на проблеми с доставката по вина на Дружеството, всички допълнителни разходи по изпращане или приемане на стоките са за сметка на Дружеството. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на клиента.

При посочени неверни данни при заявяване на поръчката (грешен или непълен адрес за доставка, липса на телефон за контакт с клиента и др.) Дружеството не е обвързано от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да върне доставената му стока и да поиска връщане на парите. При това положение разходите за доставка са за сметка на Дружеството.  

 

X. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП клиентът има право да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина за връщането. Бельо, Бански, Чорапи и Чорапогащници не подлежат на връщане. 

СТАДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ съгласно приложение № 6 от ЗЗП.

Стоката трябва да бъде върната в добър търговски вид, без да е третирана по какъвто и да било начин и да е с всички налични етикети. Задължително е стоката да бъде придружена от попълнен и подписан Формуляр за връщане на продукти.

Дружеството няма задължение да удовлетворява рекламации, които не изпълняват някое от горепосочените изисквания. Дружеството няма задължение да заменя върната стока, тъй като продуктите които предлага са единични бройки.

Клиентът се задължава да изпрати продукта/ите на ДРУЖЕСТВОТО по куриер, като разходите по транспорта остават за негова сметка. В случай, че клиентът върне стоката без да заплати тези разходи, то те ще бъдат удържани от сумата, която клиентът е платил по договора и която Дружеството трябва да му възстанови както следва:

- при тегло на върнатите продукти до 3 кг. вкл. – 5.99 лв.;

- при тегло на върнатите продукти над 3 кг. – 5.99 лв. плюс 1,50 лв. за всеки нови започнати 3 кг.

Дружестовото се задължава да възстанови в пълен размер заплатената от потребителя сума за закупените стоки възможно най-скоро и не по-късно от 10 работни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения от разстояние договор. Сумата за доставка, платена при получаване на стоките, е за сметка на клиента и не се възстановява. Връщането на парите става единствено по банков път на посочена от клиента банкова сметка (IBAN).

Право на отказ от поръчка и връщане на стока имат само Клинтите – физически лица. Юридически лица, на които е издадена фактура, нямат право на отказ и връщане на стока.

 

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Дружеството Фиделити Трейд ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни с идентификационен номер 414268.

Дружеството гарантира на своите ползватели/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

Личните данни на клиента ще бъдат използвани единствено и само за целите, предвидени в договора (приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин). Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Дружеството се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Дружеството е длъжно да предостави информацията по силата на закона.

Потребителската регистрация, заедно с прилежащите към нея данни, може да бъде закрита по всяко време по молба на клиента.

Клиентът, абониран за информационния бюлетин, може да прекрати абонамента си по всяко време чрез страницата на своя профил в сайта, или като използва включения в информационния бюлетин линк за отписване.

 

XII. КУКИТА (COOKIES)

Дружеството има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies), след тяхното одобрение. Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на потребителя и позволяват възстановяване на информация за потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

XIII. СПОРОВЕ И ЖАЛБИ

В случай на настъпване на непредвидени обстоятелства извън контрола на Дружеството (случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет), Дружеството не носи отговорност за неизпълнение или забавяне на задълженията си по договорите за покупко-продажба.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Дружеството, съобразно българското законодателство.

 

Настоящите Общи условия са изменени и допълнени на 03.01.2024 г.